Vērtēšana

Pieteikumus 2020. gadā izskatīja žūrijas komisija, kuras sastāvā ir partneru organizāciju un citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kā arī iepriekšējo gadu laureāti.

Pretendentus uz balvu "Cilvēka izaugsmei" vērtē sekojoša žūrija:
Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, ar 7 gadu pieredzi pētniecības jomā un vairāk kā 5 gadu pieredzi nevalstiskajā sektorā. Kristīne pārstāv un aizstāv kopējās pilsoniskās sabiedrības intereses pašvaldību un nacionālā līmenī, nodrošina sabiedrības līdzdalības kvalitātes uzraudzību un praksi publiskajā pārvaldē, kā arī sniedz konsultācijas un apmācības nevalstisko organizāciju juridiskos, organizāciju vadības jautājumos un pilsoniskajā līdzdalībā. Publikāciju autore par publiskās pārvaldes un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem. Ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē un profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē.


Džons Fers, ASV vēstniecība Rīgā
Džons Fers ir reģionālās sabiedrības iesaistīšanas speciālists, kurš pārvalda Amerikas kultūras centrus Krievijā, Polijā, Baltkrievijā un Baltijas valstīs. Iepriekš viņš ir strādājis Deli, Managua, Vašingtonā un Maskavā. 
 

Māra Sīmane, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultante

Māra Sīmane ir konsultante Ministru prezidentes paspārnē esošajā Pārresoru koordinācijas centrā. Māras pārziņā ir Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 prioritāte "Cilvēka drošumspējas stiprināšana". Viņa bija galvenā redaktore "Latvija. Pārskats par Tautas attīstību. Cilvēkdrošība.", kas ieguva Apvienoto Nāciju balvu par izcilību tautas attīstības inovācijās 2004.gadā un ir izstrādājusi pirmo ziņojumu par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā. Māra no 2006.-2011. gada vadīja Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS) - organizāciju, kas apvieno nevalstiskās organizācjias, kas nodarbojas ar attīstības sadarbību un attīstības izglītību.

Hamid Ladjevardi, American Baltic Investments priekšsēdētājs

Hamids Ladjevardi ir nevalstisko organizāciju - Latvijas Audžuģimeņu apvienība un Kids First Fund padomes loceklis, kuras darbojas bērnu labklājības veicināšnas jomā. Pirms tam viņš bija pirmā privātā fonda Baltijas valstīs - Baltijas fonda 1, L.P.,  kurš dibināts 1994. gadā, līdzdibinātājs un vadītājs. Viņš ir aktīvi iesaistījies investīciju projektos Baltijas valstīs kopš 1991. gada beigām. Kalifornijas universitātē Hamids Ladjevardi ir ieguvis ekonomikas un politikas zinātņu bakalaura grādus un pēc tam ieguvis MBA Hārvardas Biznesa skolā. Hamids Ladjevardi ir ASV-Baltijas fonda līdzpriekšsēdētājs, kas veicina demokrātiju, brīvo tirgu, ieguldījumu kultūras apmaiņai ar Baltijas valstīm.
                
 
 

Marika Ģederte, Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas valdes priekšsēdētāja

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas dibinātāja”, Biedrības "Bērnu paliatīvās aprūpes" patronese. “Balvas cilvēka izaugsmei”2018 laureāte. Marika saņēma apbalvojumu kategorijā “par sociālo atbildību”. Ar Marikas palīdzību tika savākti naudas līdzekļi "Enģeļu nometnei" ģimenēm ar neārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. Kā arī noorganizēts tenisa labdarības turnīri, ar mērķi piesaistīt ziedojumus Bērnu Paliatīvās aprūpes biedrībai. Viņa ir ieguvusi Paul Harris Fellowship (Rotary International, 2016.) apbalvojumu.

  

Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja

 Liene Dambiņa Bērnu slimnīcas fondu vada jau vairāk nekā 10 gadus, un šajā laikā Fonds ir kļuvis par nozīmīgāko NVO bērnu veselības aprūpē Latvijā.  Lienes vadībā ir izdevies īstenot būtiskus un inovatīvus projektus, izveidojot pirmo Autisma kabinetu Latvijā, Pusaudžu resursu centru, kā arī īstenojot Priekšlaikus dzimušo bērnu ambulatorās veselības aprūpes programmas ieviešanu.  Nozīmīgs ieguldījums sniegts arī Bērnu slimnīcas attīstībā, kur šajā laikā ir uzcelta Vecāku māja, jauna Hematoonkoloģijas nodaļa, izveidots rotaļu laukums bērniem ar īpašām vajadzībām  un īstenoti vēl daudzi vērtīgi projekti.

 

Līga Smildziņa-Bērtulsone, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL) izpilddirektore un valdes locekle

Līgai ir 20 gadu pieredze nevalstiskā sektora darbā, no kuriem pēdējos 12 gadus lielākās ārvalstu biznesa organizācijas Latvijā – ATPL vadībā. Viņas galvenās kompetences ir nevalstiskā sektora organizāciju vadības jomā, tādās kā stratēģiskā plānošana, interešu pārstāvība, programmu un projektu vadība, komunikācijas procesu vadība un personālvadība.

Līga ir viena no inicatorēm balvai “Cilvēka izaugsmei Latvijā”. Viņa brīvprātīgi atbalsta dažādas labdarības organizācijas, kas saistītas ar bērnu un jauniešu veselības aprūpi, labklājību un izglītību, kā arī sniedz konsultācijas latviešu kultūras un mākslas projektu atbalstam.

 Ilze Paleja, SOS Bērnu ciematu vadītāja

Ilze Paleja ir SOS Bērnu ciematu vadītāja 12 gadus. Šo gadu laikā asociācija ir kļuvusi par vienu no vadošajām nevalstiskajām organizācijām ģimenes modeļa aprūpē bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas sniedz atbalstu arī audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Viņas vadībā biedrība ir attīstījusi inovatīvus preventīvus un sociālā atbalsta pakalpojumus ģimenēm ar bērniem vairākos Latvijas reģionos, kā arī aktīvi iesaistījusies bērnu interešu aizstāvībā sadarbībā ar valsts institūcijām un citām NVO. Ilze ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā un izglītību ģimenes sistēmiskajā terapijā, dibinājusi un aktīvi darbojas psihologu profesionālajās asociācijās.

Agnese Kviese, centra “Brīnumiņš” valdes locekle

Agnese Kviese ir centra "Brīnumiņa" radītāja un valdes locekle, kuras sirds aicinājums ir sniegt atbalstu īpašajiem bērniem un viņu vecākiem. Viņa centru vada jau 17 gadus un tā darbība ir vērsta, lai paredzētu ikvienai ģimenei, kurā aug bērniņš ar īpašām vajadzībām, spētu saņemt maksimālo atbalstu. Centrs “Brīnumiņš” darbojas Talsos un kurā katrs darbinieks spēj mīlēt, pieņemt un palīdzēt ikvienam "Brīnumiņa" apmeklētājam.  Centra straujā attīstība notiek, pateicoties nemitīgai vēlmei palīdzēt.


Solveiga Medne, RTU Inženierzinātņu vidusskolas valdes locekle, direktore

Solveiga Medne ieguldījusi izcilu organizatorisko darbu RTU IZV izveidē, ilgtspējīgas darbības nodrošināšanā,  ir valdes locekle un skolas direktore. Viņas vadībā tiek organizēts un īstenots augstas kvalitātes izglītības process, skola ir labākā mazo skolu grupā A. Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem, laureāte Zvaigžņu reitingā par sasniegumiem starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konkursos, daudzkārtēja Draudzīgā aicinājuma fonda laureāte.  Solveiga Medne devusi būtisku personisko ieguldījumu nākamo inženieru iepriekšsagatavošanā, nodrošinot padziļinātu eksakto mācību priekšmetu apguvi, attīstot jauniešos radošumu, kritisko domāšanu, argumentācijas spējas, nodrošinot kvalitatīvu pedagogu komandas vadību.  Viņas darbs vairākkārt augstu novērtēts gan no RTU vadības, gan IZM puses. .