Laureāti 2020

Balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē saņēma Natalja Novikova, kura jau desmit gadus, atrodoties ratiņkrēslā, radusi iespēju palīdzēt citiem – nodibinot labdarības fondu “LiveIntegro” biedrība, kuras mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti izglītību, kultūru, sportu, sociālo rehabilitāciju, arodapmācību, nodarbinātību, kā arī vides un informācijas pieejamību. Visvairāk fonds nodarbojas ar bērnu un jauniešu ar invaliditāti iesaistīšanu pāra sportā un citas aktivitātēs. Natālija 2019. gadā kļuva par Bērnu un Jauniešu Pāra Sporta Apvienības prezidenti un iniciēja unikālās attīstības programmas izstrādāšanu bērniem ar kustību traucējumiem. 


Balva par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā tika pasniegta Elīnai Tolmačovai, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītājai. Elīna ir viena no tām sociāli atbildīgajām personām, kas dara vairāk nekā to paredz amata pienākumi. Laikā, kad valstī tika noteikta ārkārtējā situācija, Elīna nekavējoties iesaistījās ārkārtas situācijas – vīrusinfekcijas Covid-19 izplatības novēršanas profilaktiskajos pasākumos un profesionāli koordinējošā darbā – rūpējoties par savas pilsētas iedzīvotājiem un nedomājot par iespējamajiem draudiem, saskaroties ar potenciāli inficētām personām.


Balvu par sociālo atbildību saņēma Tamāra Krēsliņa, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja resocializācijas jomā (līdzgaitnieks). Tamāra ikdienas darbā ar savu klātbūtni, dzīves pieredzi un zināšanām atbalsta jauniešus, kas izdarījuši likumpārkāpumus, palīdz viņiem risināt dažādus sociālās dabas jautājumus, kā arī iedvesmo apgūt jaunus brīvā laika pavadīšanas veidus, lai nākotnē jaunietis dzīvotu bez likumpārkāpumiem. Ja vismaz daži jaunieši turpina dzīvot bez likumpārkāpumiem, veidojot savas ģimenes, audzinot bērnus un mācot viņiem patiesās dzīves vērtības, tad tas ir noticis pateicoties sadarbībai ar līdzgaitnieci Tamāru Krēsliņu.


Balva par izcilu ieguldījumu izglītībā šogad nonāca Ezeres pusē, pie amatnieka Alvida Pupša, aktīva sabiedriskās dzīves atbalstītāja savā pagastā. Alvids kopš 2015. gada vada biedrības “Mūsu ligzda” un Ezeres mazpulka “ASNI” organizētās bezmaksas kokamatniecības nodarbības, kurās bērni un jaunieši, kā arī viņu vecāki, vecvecāki un citi interesenti apgūst praktiskās iemaņas kokapstrādē, iemācās strādāt ar koku un izgatavot gan sev, gan publiskajā vidē noderīgas lietas.2020. gadā tika pasniegta arī īpaša Specbalva - “Par pašaizliedzīgu darbu Covid-19 negatīvo seku novēršanā”, kuru no Valsts prezidenta Egila Levita rokām saņēma brīvprātīgo kustība #paliecmājās (šobrīd “Viegli palīdzēt”). Brīvprātīgo kustība tika izveidota īsā laika posmā, martā, sākoties ārkārtas stāvoklim valstī. Kustība mobilizēja vairāk kā 800 brīvprātīgos visā Latvijā, piedāvājot palīdzību ikvienam riska grupā, pašizolācijā vai karantīnā esošam cilvēkam preču iegādei un citam būtiskam atbalstam, lai varētu palikt mājās. Ar speciāli izveidotas aplikācijas palīdzību tika radīta iespēja viegli kļūt par brīvprātīgo, kā arī lūgt palīdzību. Šī kustība ir unikāls un spilgts pierādījums Latvijas iedzīvotāju saliedētībai krīzes apstākļos un pašaizliedzībai, atbalstot tos, kam klājas grūtāk.