Kas ir balva?

Balva tiek piešķirta, lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē.

Balvai ir četras kategorijas, kas akcentē  ieguldījumu sociālās atbildības, izglītības, veselības un  labklājības jomās.

2023. gadā balva tiks pasniegta jau desmito reizi.

Deviņu balvas pastāvēšanas gadu laikā ir godināti 37 balvas “Cilvēka izaugsmei” saņēmēji. Laureātu vidū ir tādas personas kā "Eņģeļa pasts" izveidotāja Līga Uzulniece, kustība #paliecmājās (#vieglipalīdzēt), nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”, sociālais uzņēmums "Visi var!", reto slimību pacientu interešu aizstāvības organizāciju vadītāja Baiba Ziemele u.c. Ar visiem konkursa laureātiem iespējams iepazīties sadaļā Laureāti.


Kāds ir mērķis?

Balva tika dibināta 2014. gadā ar mērķi akcentēt cilvēka izaugsmi jeb tautas attīstību (Human development), lai atbildētu uz negatīvām demogrāfiskām tendencēm, kā, piemēram, iedzīvotāju skaita sarukums, augsta ienākumu nevienlīdzība, pazemināts iedzīvotāju veselības stāvoklis un augsts bērnu institucionālās aprūpes īpatsvars. Balvas mērķis ir sekmēt iniciatīvas, kas palīdz mazināt nevienlīdzību un veicina cilvēka izaugsmi.

Latvijas izaugsme un labklājība ir atkarīga no tās iedzīvotājiem. Pašaizliedzīgi, talantīgi un aktīvi cilvēki, kuri spēj iedvesmot arī citus.

Partneri 

Kā var nominēt?

No 2023. gada 14. aprīļa Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumus nominēt Balvai Cilvēka izaugsmei iniciatīvas, kuras veicina Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību.

Pieteikumus nominācijām var pieteikt četrās kategorijās:

1. Par sociālo atbildību un filantropiju – par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus.

2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā – par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.

3. Par izcilu ieguldījumu veselībā – par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī par nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.

4. Par ieguldījumu Latvijas nākotnē – par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Pretendentus konkursam var pieteikt ikviens interesents, norādot informāciju par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un rezultātu. Pietiekuma formu var aizpildīt šeit.