Kategorijas

Balva cilvēka izaugsmei tiek piešķirta četrās kategorijās, akcentējot ilgtermiņa ieguldījumus šādās jomās:

 1. Par sociālo atbildību
  Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas un finanšu resursus.

 2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā
  Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.

 3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā
  Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības jomā.

 4. Par ieguldījumu Latvijas nākotnē
  Par bērnu un jauniešu labklājības un veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas un stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.
Sīkāk par vērtēšanas vadlīnijām un kategorijām.

 .