Finālisti 2016

2016.gada 15.martā balvu konkursa „Balva Cilvēka izaugsmei Latvijā” žūrijas komisija paziņoja finālistus šī gada apbalvojumam.

Šogad konkursam tika izvirzīti 63 pretendenti, kas ir līdz šim lielākais saņemto pieteikumu skaits. Izvērtējot pieteikumus, žūrija izvirzīja šādus finālistus četrās kategorijās. Sīkāka informācija par finālistiem ir pieejama šeit:

1.       Kategorijā „Par sociālo atbildību”:


Agita Hauka,
Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja
Agita Hauka ir gan Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja gan arī biedrības Iecavas sieviešu klubs „Liepas” (2001) dibinātāja un iedvesmotāja. Pro-aktīvi brīvprātīgo darbu veic vairākās organizācijās - sākot ar lauksaimniecības nozari un nodarbinātību, beidzot ar sieviešu tiesību aizstāvību un attīstības sadarbību. Aktīva darbība procesos, kuri veicina lauku teritorijas apdzīvotību un ekonomisko izaugsmi. Mazo un vidējo lauksaimnieku interešu aizstāvība, kas ikvienai, pat nelielai, ģimenes saimniecībai dod iespēju izdzīvot un pilnvērtīgi strādāt Latvijas laukos.


SIA Mikrotīkls

SIA Mikrotīkls ir elektroniskās komunikācijas sistēmu ražotājs, kas darbojas ar preču zīmi MikroTik. 2015.gada nogalē Bērnu slimnīcas fonds (BSF) ir saņēmis lielāko ziedojumu slimnīcas attīstībai - 1 miljonu eiro no uzņēmuma Mikrotīkls. 2015. gada nogalē Latvijas datortīklu aprīkojuma ražotājs SIA „Mikrotīkls” ziedoja 500 000€ dabaszinātņu un medicīnas nozares projektu realizēšanai Latvijas Universitātē.
2011.gadā uzņēmums uzdāvināja LU Datorikas fakultātei divus MikroTik maršrutētāju komplektus ar plašu funkcionalitāti.Brocēnu PII “Mūsmājas” un Brocēnu novada jauniešu centra „Kopā” remontstrādnieks Zigmunds Zaļenko
Zigmunds Zaļenko ir remotstrādnieks divās pašvaldības iestādēs, bet dara daudz vairāk nekā prasa darba pienākumi. Bērnudārzā katrā grupiņā ir izgatavotas rotaļu virtuves iekārtas košās krāsās – plīts, veļas mašīna, plauktiņi, kā arī citas koka rotaļlietas. Savukārt jauniešu centrā tapusi avīžu grīda, kas uzreiz piesaista uzmanību. Zigmunds ir īsts meistars un viņam ir daudz ideju, kuras viņš ir gatavs realizēt sabiedrības labā. Pagājušajā gadā kopā ar bērniem un jauniešiem viņa vadībā tapa vides objekts – Putnu viesnīca – putnu būru koks ar 80 putnu būriem. Un galvenais, kur Zigmunds iesaista arvien vairāk bērnus – tās ir Ripo auto nodarbības jeb koka auto modeļu gatavošana un sacensības.

2.       Kategorijā „Par izcilu ieguldījumu izglītībā”:


Accenture
Latvijas filiāle

Accenture Latvija sociālais izglītības projekts Start(IT) ir datorzinību un programmēšanas pamatu apguves platforma skolēniem visā Latvijā. Start(IT) piedāvā Datorikas mācību stundu materiālus un uzdevumus 1.-7. klašu skolēniem un programmēšanas pamatu video lekcijas, testus un uzdevumus 5. -12. klašu skolēniem. Skolotāji bez maksas var izmantot materiālus mācību stundās un fakultatīvajās nodarbībās. Projekta galvenie mērķi palielināt skolu skaitu, kurās skolēniem ir iespēja apgūt datorzinību un programmēšanas pamatus, nākotnē veicināt IT studentu skaita palielināšanu Latvijas augstskolās un veidot Latvijas iedzīvotāju izpratni par IT nozares piedāvātajām iespējām. Start(IT) kopumā iesaistījušās vairāk kā 300 skolas, izveidotas 140 datorikas mācību stundas un 50 programmēšanas mācību lekcijas.

3.       Kategorijā „Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā”:


Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ir dibināta 1997.gadā ar mērķi attīstīt un ieviest valstī vienotu pieeju bērnu paliatīvās aprūpes (turpmāk PA) pakalpojumu nodrošināšanā, veicināt pakalpojuma pieejamību visām ģimenēm, kurās ir bērni ar neizārstējamām slimībām, kā arī, attīstīt brīvprātīgo kustību un informēt sabiedrību par bērnu PA. Biedrības dibinātāji ir ārste A. Jansone un sociālā darbiniece R. Burova. Biedrība ir īstenojusi 30 starptautiska un nacionāla līmeņa projektus un izstrādājusi un īstenojusi apmācību  programmu „Bērnu paliatīvā aprūpe”, astoņus gadus pēc kārtas organizējusi ģimenēm „atelpas brīža” nometnes, īstenojusi labdarības akciju „Dāvā sapni” un no 2013. gada īsteno labdarības kustību „Eņģeļu koks”.


Biedrība “AGIHAS

Biedrība AGIHAS ir dibināta 1993.gadā un sniedz atbalstu ar HIV un AIDS inficētajiem slimniekiem. Kopš 1996. gada biedrība AGIHAS ir realizējusi aptuveni 60 projektus un guvusi nenovērtējamu pieredzi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Nozīmīgākie pēdējā laika projekti pērn un šogad - “Mazulītis nav vainīgs…”. Šogad un turpmākajos divos gados AGIHAS plānos ir divi nozīmīgi ar organizācijas ViiV Healthare atbalstu īstenoti projekti – “Latvijas badiju kustība” (2015.g./2016.g. sadarbībā ar “DIA LOGU” un “APVIENĪBU HIV.LV”) un “Koalīcija pārmaiņām” (2016.g./2017.g. sadarbībā ar “Mozaīku” un Baltijas HIV asociāciju).

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” ir vadošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus. Biedrība aktīvi aizstāv pacientu intereses, ir izdevusi informatīvos materiālus vēža pacientiem, organizējusi seminārus un apmācības ārstiem par pacientiem aktuāliem jautājumiem. “Dzīvības koks” sniedz nozīmīgu atbalstu vēža pacientiem un viņu tuviniekiem, tomēr būtiskākais ir vēlme un spēja attīstīt psihosociālo rehabilitāciju vēža pacientiem. “Dzīvības koks” veido un uztur informācijas avotus par onkoloģiju, piemēram, interneta mājas lapas un bukletus, kas satur svarīgu informāciju gan pacientiem, gan tuviniekiem, lai cilvēks spētu pārvarēt slimību, sadzīvot ar domu, ka bijis vēzis, kā arī kvalitatīvi dzīvot tālāk.


Dr. Jāzeps Pogumirskis

Dr. Jāzeps Pogumirskis pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas devās uz Poliju, kur studēja medicīnu un vēlāk ieguva doktora grādu neiroloģijas specialitātē. Polijā viņš satika savu nākamo dzīvesbiedri Annu, bet tagad abi apmetušies uz dzīvi Indrā, Krāslavas novadā. Neskatoties uz ilggadēju praksi un labām darba izredzēm Polijā, viņš patiešām atsaucās Itas Kozakevičas aicinājumam un pēc studijām atgriezās savā dzimtajā pusē, lai sniegtu medicīnisko palīdzību Latgales iedzīvotājiem. Sākumā viņš četrus gadus nostrādāja Daugavpilī, bet pašlaik jau četrus gadus dzīvo ģimenes mājā Indrā, kur viņam ir arī ģimenes ārsta prakse, turklāt viņš sniedz palīdzību arī Piedrujas un Robežnieku pagasta iedzīvotājiem. Kā ģimenes ārstam viņam ir 1250 pacienti. Papildus tam pēdējo četru gadu laikā viņš ir pieņēmis 600 pacientus ar neiroloģiskām saslimšanām no visas Latvijas.

4.       Kategorijā „Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē”:


„TechHub Riga” dibinātājs Andris Bērziņš

„TechHub Riga” dibinātājam Andrim Bērziņam ir liela pieredze jaunuzņēmumu attīstīšanā. Andris ir dzimis un audzis Austrālijā, skolā gājis Londonā. Viņš ir studējis Stenfordā un Silīcija ielejā Kalifornijā. Viņš ir viens no TechHub Riga dibinātājiem un valdes priekšsēdētājs. 2012.gada februārī Andris ar domubiedriem radīja kopēju darba telpu, "startup" ekosistēmas centru - Londonas tehnoloģiju inkubatora “TechHub” filiāli Rīgā. Tā ir viena no spēcīgākajām jauno uzņēmēju kustībām Baltijā - "TechHub Riga", kas palīdz attīstīties tehnoloģiju uzņēmumiem. Te dzimuši tādi biznesa veiksmes stāsti kā "Cobook" un "Infogr.am". Iepriekš Andris ir arī strādājis restorānu tiešsaistes mārketinga un rezervācijas pakalpojumu uzņēmumā Livebookings, pats veido projektu Amooz, kā arī piedalījies Reach.ly dibināšanā. Andris ir darbojies kā mentors vairākās iesācējuzņēmumu programmās.

Biedrība “Karosta Kids

„Karosta Kids” ir biedrība, kopā būšanas vieta jauniešiem Liepājas pilsētas daļā Karostā. Visā plašajā pasaulē ir bērni, kas meklē un ilgojas pēc vietas, ko saukt par savām mājām. „Karosta Kids” ir šāda vieta, kas sniedz daudzpusēju garīgo, izglītības, emocionālo un fizisko atbalstu riska grupas ģimenēm, bērniem un jauniešiem. „Karosta Kids” kā organizācija ir izaugusi no ļoti personīgas pieredzes, reāla tās vadītājas un dibinātājas, Tatjanas Tarasovas, dzīves stāsta. Šī organizācija ir „cerību un iespēju sala” Karostā, kas jauniešiem sniedz pamatu veiksmīgai izkļūšanai no nabadzības, sociālās diskriminācijas un atstumtības apļa.


Biedrība “Trīs reiz trīs

Biedrība “Trīs reiz trīs” ir latvietības uzturēšanas pasākums, kas aizsācies 1981.gadā ASV un 1990.gadā atceļojis uz Latviju, kur veiksmīgi tiek kopts un turpināts. Tāpat kopš 1990.gada  pasākuma neatņemama sastāvdaļa ir Latvijas un ārzemju latviešu komunikācija, dalīšanās pieredzē, kopīgajā un atšķirīgajā. Pasākums vieno latviešus, kuriem varbūt ir atšķirīga dzīves pieredze, sociālais stāvoklis un finanšu situācija, bet par iepriekš minēto daudz svarīgāka ir viena un tā pati mentalitāte, kā arī izpratne par latviskumu kā vērtību - saudzējamu, izkopjamu, attīstāmu vērtību, ko nodot nākamajām paaudzēm. Latvijā katru gadu notiek divi “Trīs reiz trīs” saieti. “Trīs reiz trīs” norisinās arī ASV, Austrālijā, Īrijā un Lielbritānijā.