“Balva cilvēka izaugsmei” apbalvošana 2019

19. septembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā pasniedza četras “Balvas cilvēka izaugsmei”, godinot cilvēkus, organizācijas un uzņēmējus, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē.


Balvu par sociālo atbildību saņēma Līga Uzulniece, „Eņģeļa pasts” izveidotāja, kura ir apzinājusi visus Latvijas valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) klientus, izzinājusi katra individuālos sapņus un izveidojusi īpašu interneta platformu plašākai sabiedrības iesaistei. Līga brīvprātīgi un pēc savas iniciatīvas ir uzņēmusies darīt labus darbus,  savienojot divas sabiedrības daļas – ārpus mūsu ikdienas redzamos, VSAC dzīvojošos cilvēkus ar ikdienā aizņemtajiem, tādējādi noorganizējot vairāk nekā 7000 Ziemassvētku dāvanu saņemšanu visā Latvijā. „Eņģeļa pasts” šogad noritēs jau  ceturto gadu.

Balvu par izcilu ieguldījumu izglītībā saņēma Solveiga Medne, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas direktore. 2015. gadā dibinātā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte un kurā Latvijas talantīgākie skolēni var padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, lai sagatavotos inženierzinātņu studijām.

Balvu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā saņēma Agnese Kviese, Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš" izveidotāja. Centra darbs sākās 2006. gadā kā grūtnieču un jaundzimušo nodarbību vieta, taču vēlāk tas sāka piedāvāt nodarbības dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem. Pēc dažiem gadiem centrs aizsāka atbalsta eņģeļu programmu bērniem ar funkcionālām vajadzībām.

Balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē saņēma Ilze Paleja no Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas. Asociācija izveidojusi 2 SOS bērnu ciematus, SOS jauniešu māju, trīs SOS Ģimeņu atbalsta centrus un piecus Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus “Airi vecākiem”, sniedzot atbalstu daudziem simtiem bērnu un ģimeņu. SOS ģimenēs un jauniešu mājā šobrīd aug 140 bērni un jaunieši, kuri zaudējuši savu bioloģisko vecāku aprūpi. Atbalsta centru īstenotajās programmās 2018. gadā palīdzību saņēmuši vairāk kā 900 bērni un viņu ģimenes.

Balvas laureātus apbalvoja ar Goda diplomu un balvu – stilizētu skulptūru „Asns”.

Papildus balvām, ministri vai to pārstāvji no Kultūras, Izglītības un zinātnes, Labklājības  un Veselības ministrijas, pasniedza Goda rakstus katrā kategorijā.

Goda rakstu par sociālo atbildību saņēma Dana Didžus, Romu mediatore. Dana ir ilggadēja Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrības “Romani čačipen” aktīviste, kura strādā ar romu tautību bērniem un jauniešiem.

Goda rakstu par izcilu ieguldījumu izglītībā saņēma biedrība "Nākotnes iela". Biedrībā apvienojušies Carnikavas novada vecāki, kuri īsteno ieceres bērnu un jauniešu izaugsmes un izglītošanas veicināšanas jomā. Biedrības mērķis ir sekmēt augstākus mācību sasniegumus Carnikavas novada skolēnu vidū, kuru sekmes dažādu  iemeslu dēļ ir desmitnieka skalas zemākajā pusē. Iniciatīva pastāv no 2013.gada.

Goda rakstu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā saņēma Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība. Piecu gadu laikā biedrības centrā ir izveidots fizioterapeita, ergoterapeita kabinets, multisensorā maņu telpa. Notiek arī radošās darbnīcas, logopēda, audiologopēda, psihologa, individuālās un nodarbības grupā. Centram aktīvi darbojoties ar 2018.g. tika uzsākta deinstitucionalizācijas projekta realizācija Viesītes novadam. Bezmaksas pakalpojumi tika sniegti Neretas un Viesītes sociālās aprūpes centriem.

Goda rakstu par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē saņēma nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!”, kas Sarmas Freibergas vadībā darbojās jau 23 gadus ar mērķi dot iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām izpaust sevi mākslinieciski, attīstīt talantus, piedaloties dažādos fonda rīkotos projektos un ar mākslas palīdzību veiksmīgi iekļaujoties sabiedrībā, apzinot savas spējas un nozīmi sabiedrībā.

“Balva cilvēka izaugsmei” ir 2014. gadā aizsākts balvu konkurss, kuru organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā.

Pasākumu padarīja iespējamu sadarbības partneri, sponsori un atbalstītāji: Abbvie, Hamids Ladvejards ar ģimeni, SEB banka un Maxima. Informatīvi atbalstīja LV portāls.