Laureāti 2023

Kategorijā par sociālo atbildību un filantropiju balvu saņēma sociālais uzņēmums “Neredzamā pasaule” un tā izveidotājs Maksims Mihejevs. Uzņēmums darbojas jau trīs gadus, tā mērķis ir mazināt stereotipus par neredzīgiem cilvēkiem un veicināt tolerances attīstību Latvijas sabiedrībā. Šāda veida uzņēmums Ziemeļeiropā ir vienīgais. Uzņēmums apmeklētājiem piedāvā neredzīga gida pavadībā doties ekskursijā caur piecām interaktīvajām telpām, kas atrodas pilnīgā tumsā. “Neredzamā pasaule” ir izveidojusi telpas ar kurām neredzīgi cilvēki saskaras ikdienā – dzīvojamā istaba, muzejs, pārtikas veikals, parks un kafejnīca.


Kategorijā par izcilu ieguldījumu izglītībā balvu saņēma Māris Ločmelis. Māris Ločmelis ir pedagogs, sava darba fanātiķis, filantrops, mākslinieks un latgalietis. Savā dzīves gājumā izaudzis no autoservisa mehāniķa līdz PIKC Daugavpils būvniecības tehnikuma profesionālās izglītības pasniedzējam “Metālapstrādes un mašīnzinību” nodaļā. Vairāk nekā 30 gadus ir Latvijas amatniecības kameras loceklis “Transportlīdzekļu krāsotājs”. Savam darbam Māris pieiet ar profesionalitāti, jo apzinās, ka jaunieši ir nozīmīgs resurss intelektuālā un darba potenciāla saglabāšanai Latgalē.


Kategorijā par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā balvu saņēma “Laimas slimības slimnieku biedrība” un biedrības dibinātāja Elīna Prikule. “Laimas slimības slimnieku biedrības” mērķis un misija ir vienot un aizstāvēt Laimas slimības slimnieku intereses, izglītot sabiedrību, sniegt atbalstu Laimas slimības slimniekiem un viņu tuviniekiem, kā arī veidot sadarbību ar medicīnas speciālistiem, lai kopīgiem spēkiem pēc iespējas mazinātu to pacientu skaitu, kuriem slimība tiek atklāta novēloti vai vispār neatklāta. Kopš 2019. gada marta, kad dibināja biedrību, publiskajā telpā ir būtiski uzlabojusies informācija un tās kvalitāte par Laimas slimību, tai skaitā tieši par profilakses pasākumiem.


Kategorijā par ieguldījumu Latvijas nākotnē balvu saņēma Edijs Klaišis un biedrība “OPEN Radošais centrs” Edijs Klaišis sniedz patvērumu jauniešiem, kuriem ir nelabvēlīgi apstākļi ģimenēs, neuzticas sistēmai un netic sabiedrības vēlmei patiešām palīdzēt, iesaistoties nekritizējot un nenosodot. Vairākās pilsētās Latvijā ir atvērti “OPEN radošie centri”, kur jaunieši var nākt un meklēt risinājumus savām sarežģītajām situācijām. Edijs patstāvīgi meklē resursus un iespējas, lai pēc iespējas vairāk iestāžu un uzņēmumu piedalītos jauniešu dzīvju pilnveidošanā.


Specbalvu par pašaizliedzīgu darbu saņem biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”. “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir kustība, kas ar brīvprātīgo palīdzību sniedz tūlītēju palīdzību grūtībās nokļuvušajiem patvēruma meklētājiem. Biedrība no saziedotiem līdzekļiem sedz neatliekamus izdevumus, piemēram, medicīnas izdevumus, dokumentu noformēšanu, pārtikas produktu iegādi, komunālajos maksājumus, tāpat izīrējam dzīvokļus, kurus bez īres maksas un atlīdzības nododam grūtībās nonākušajām bēgļu ģimenēm.


Balvas laureātus apbalvoja ar Goda diplomu, amariļu stādiņu un balvu – stilizētu skulptūru „Asns”.

Pasākumu padarīja iespējamu sadarbības partneri, sponsori un atbalstītāji: Hamids Ladjevardi ar ģimeni, Saimon Boddy, SEB banka un Kultūras ministrijas līdzfinansējums līdzdarbības līguma ietvaros.