Laureāti 2022

Kategorijā par sociālo atbildību un filantropiju balvu saņēma sociālais uzņēmums "Visi var!", kas veicina personu ar invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātību. Peļņa no ienākumiem tiek ieguldīta labdarības projektu un sociālā atbalsta īstenošanai, jaunu darba vietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei. 


Kategorijā par izcilu ieguldījumu izglītībā balvu saņēma Iveta Pokromoviča,  kura aktīvi darbojas nevalstiskajā sektorā kā brīvprātīgā. Viņa ir valdes priekšsēdētāja biedrībai “Tīne” un biedrībai “Express Yourself”, kā arī valdes locekle Salaspils uzņēmēju biedrībā. Iveta jau apmēram 20 gadus darbojas ar jauniešiem, lai veicinātu viņu neformālo izglītību. 


Kategorijā par izcilu ieguldījumu veselībā balvu saņēma Baiba Ziemele, kura aktīvi iesaistās pacientu interešu aizstāvībā Latvijā un starptautiski. Viņa jau daudzus gadus vada Latvijas Hemofilijas biedrību, kā arī Latvijas Reto slimību aliansi, un 2018. gadā izveidoja Latvijas Pacientu organizāciju tīklu. 


Kategorijā par ieguldījumu Latvijas nākotnē balvu saņēma Rojs Puķe, kurš veido sociālus projektus, lai palīdzētu bērniem ar īpašām vajadzībām. Rojs iesaistās arī palīdzības sniegšanā Ukrainas kara bēgļiem. Rojs ir izveidojis domu biedru grupu, kuras galvenais mērķis, radīt bēgļu ģimenēm pārliecību, ka viņi šeit ir gaidīti un organizē šīm ģimenēm dažāda mēroga pasākumus, kuros pats kā kulinārijas blogeris gatavo un māca gatavot bērniem.