2014.gada laureāti


Eva Birzniece
, Latvijas Disleksijas biedrība, balvas ieguvēja kategorijā „Par izcilu ieguldījumu izglītībā": "Mūsu organizācija ir ieguvusi milzīgu gandarījumu un redzamību gan citu NVO, gan valsts institūciju vidū. Balva Disleksijas biedrību ir ietekmējusi ļoti pozitīvi - galvenais, ka tas ir vairojis mūsu biedru iesaistīšanos, aktivitāti un ticību, ka pozitīvas izmaiņas izglītībā ir iespējamas.

Pateicoties balvai, Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi labojumu veikšanu MK noteikumos par speciālo vajadzību nodrošināšanu, lai iekļautu tajos informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Mūsu biedru aktivitāte ir vairojusies, un mēs esam ieguvuši jaunus sekotājus organizācijas sociālajās vietnēs, un tas palīdz izplatīt zināšanas par disleksiju. Turklāt ir stiprinājusies sadarbība ar citām izglītības un vecāku NVO, jo mēs tiekam uzskatīti par viedokļa līderiem ar disleksiju saistītajos jautājumos.

Savukārt naudas prēmija mums ir devusi iespēju veikt intensīvu interešu aizstāvības darbu, veicot labojumus MK noteikumos, un sākt darbu pie jaunas mājas lapas izstrādes." 

Māris Ceirulis, Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs, balvas ieguvējs kategorijā „Par sociālo atbildību": "Mums ir gandarījums par balvu, pirmkārt, tādēļ, ka tas ir novērtējums mūsu darbam. Otrkārt, tas ir brīdis izvērtēt savu darbu un, treškārt, tā ir publicitāte labā nozīmē, jo lielāka sabiedrības daļa ir uzzinājusi par projektu un tādējādi var iesaistīties un palīdzēt. Svarīgi ir arī tas, ka mūsu centieni tiek novērtēti, radot gandarījumu un motivāciju turpināt iesākto. Es ieteiktu noteikti turpināt šo iniciatīvu, jo vēl kādam tā dos ierosmi ne tikai turpināt iesākto, bet arī uzsākt ko jaunu."


Sandija Salaka, Māmiņu Kluba vadītāja, balvas ieguvēja kategorijā „Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā": "Māmiņu Klubs 2014.gadā sasniedza savu desmit gadu pastāvēšanas gadskārtu, un, tā kā mūsu darbs ir tiešā veidā saistīts ar ieguldījumu jauno vecāku izglītībā, lai tie, savukārt, varētu ieguldīt savas zināšanas veselīgā bērnu aprūpē un audzināšanā, šī balva likumsakarīgi ir kā punktiņš uz "i" mūsu darbības rezultātu novērtēšanā.

Balva kalpos kā pozitīvs novērtējums mūsu darbam, par ko varam vēstīt arī mūsu organizācijas atbalstītājiem un sponsoriem - tas nozīmē, ka mūsu kopējais, nospraustais ceļš ir pareizs! Arī organizācijas galvenajam atbalstītājam, kas ir globāla kompānija, ar dziļām saknēm ASV, "Kimberly-Clark", ir nozīmīgi, ka organizācijas darbs tiek novērtēts ar šādu apbalvojumu."


Aija Tūna, Izglītības attīstības centra Izglītības programmu direktore un "Knowledge Creation Lab" valdes locekle. Balvas ieguvēja kategorijā „Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē": "Balvas saņemšana bija lieliska iespēja aktīvāk izplatīt informāciju par Latvijā uzkrāto pieredzi inovatīvu izglītības un sabiedrības holistiskas attīstības risinājumu meklēšanā. Šis notikums cēla arī iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām" dalībskolu un pašvaldību pašvērtējumu, jo akcentēja viņu veikuma nozīmību un atbilstību labās prakses definīcijai.

Man personīgi tas bija ļoti nozīmīgs mana darba novērtējums, kas apstiprina virziena pareizību un var kalpot par pamatu tālākajam darbam, īpaši partnerību veidošanas un līdzekļu piesaistes ziņā. 

Kas attiecas uz organizāciju, šajā laikā kopš balvas piešķiršanas iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” pārgājusi no SFL uz Izglītības attīstības centru (IAC), sniedzot būtisku pienesumu IAC profesionālajam portfolio un apkopojot līdzšinējās darbības vienotā veselumā. Piešķirtā balva būs nozīmīga informācija turpmāko projektu pieteikumu sagatavošanā, apliecinot starptautisku atzinību esošajai pieredzei. Balvas iegūšana arī palīdzēs atrast jaunus sadarbības partnerus dažādās jomās un nostiprināt IAC attīstību, ne tikai formālās izglītības jomā, bet arī uzlabos organizācijas reputāciju."

Sīkāka informācija par visiem balvas pretendentiem pieejama informatīvā bukletā.