Balvas


Konkursa uzvarētāji saņem goda diplomu un skulptūru „Asns", kura autore ir tēlniece Olga Šilova. Skulpturālas kompozīcijas „Asns" vizuāli plastiskā iecere ir saistīta ar sākotnes, jūtīguma, sievišķības simboliem, vizuāli attēlojot cilvēka izaugsmi un attīstību.