Kritēriji

Balvas pieteikumus izvērtē žūrijas komisija, ņemot vērā sekojošus kritērijus:

  • Ietekme un nozīme  - balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums
  • Ilgtspēja - balvas pretendenta darbības ilgtspēja
  • Novatorisms - novatoriska, radoša un oriģināla pieeja, kas pielāgota Latvijas apstākļiem
  • Iedvesma - paraugs citiem

Sīkāk par vērtēšanas vadlīnijām.