Vērtēšana

Pieteikumus 2022. gadā izskatīs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir partneru organizāciju un citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kā arī iepriekšējo gadu laureāti.

Pretendentus balvai "Cilvēka izaugsmei" vērtēs sekojoša žūrija

Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore un EEZ/Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" padomes priekšsēdētāja

Kristīne ir LPA direktore, ar pieredzi pilsoniskās sabiedrības un biznesa sektoros. Tic, ka vērtīborientēta un sistemātiski sakārtota organizācija ir priekšnosacījums kvalitātei, ilgtspējai un izaugsmei, lai spētu veiksmīgi īstenot misiju.  Kristīne nacionālā un starptautiskā līmenī pārstāv kopējās pilsoniskās sabiedrības intereses, kas balstās demokrātisko vērtību, cilvēktiesību un labas pārvaldības principos; sniedz atbalstu organizācijām juridiskos, vadības, labas pārvaldības,  sabiedriski politisko procesu jautājumos. Publikāciju autore par publiskās pārvaldes un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem. Ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē un profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē.


Iris Willey, ASV vēstniecības Latvijā kultūras lietu eksperte
Irisa vada ASV vēstniecības pilsoniskās sabiedrības un izglītības programmas, grantus un apmaiņas programmas. Viņa ir no Merilendas.
  Māra Sīmane, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultante
Māra Sīmane ir konsultante Ministru prezidentes paspārnē esošajā Pārresoru koordinācijas centrā. Māras pārziņā ir Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 prioritāte "Cilvēka drošumspējas stiprināšana". Viņa bija galvenā redaktore "Latvija. Pārskats par Tautas attīstību. Cilvēkdrošība.", kas ieguva Apvienoto Nāciju balvu par izcilību tautas attīstības inovācijās 2004.gadā un ir izstrādājusi pirmo ziņojumu par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā. Māra no 2006.-2011. gada vadīja Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS) - organizāciju, kas apvieno nevalstiskās organizācjias, kas nodarbojas ar attīstības sadarbību un attīstības izglītību.
Hamid Ladjevardi, American Baltic Investments priekšsēdētājs
Hamids Ladjevardi ir nevalstisko organizāciju - Latvijas Audžuģimeņu apvienība un Kids First Fund padomes loceklis, kuras darbojas bērnu labklājības veicināšnas jomā. Pirms tam viņš bija pirmā privātā fonda Baltijas valstīs - Baltijas fonda 1, L.P.,  kurš dibināts 1994. gadā, līdzdibinātājs un vadītājs. Viņš ir aktīvi iesaistījies investīciju projektos Baltijas valstīs kopš 1991. gada beigām. Kalifornijas universitātē Hamids Ladjevardi ir ieguvis ekonomikas un politikas zinātņu bakalaura grādus un pēc tam ieguvis MBA Hārvardas Biznesa skolā. Hamids Ladjevardi ir ASV-Baltijas fonda līdzpriekšsēdētājs, kas veicina demokrātiju, brīvo tirgu, ieguldījumu kultūras apmaiņai ar Baltijas valstīm.

Jaroslava Tomaševiča, Labdarības fonda “Bērnu rīts” valdes locekle

Jaroslava Tomaševiča ir Labdarības fonda “Bērnu rīts” vadītāja un valdes locekle, kuras sirdslieta jau 16 gadus ir atbalstīt bez vecāku apgādības palikušos bērnus un bāreņus. Fonds atbalsta bērnus visā Latvijā – gan organizējot tiem dažāda veida pasākumus, gan arī iegādājoties nepieciešamās lietas. “Bērnu rīts” lielākā ikgadējā akcija “Ar sirdi” norisinās gada beigās un tās ietvaros bērni no ārpusģimenes aprūpes iestādēm, kā arī audžuģimenēm raksta vēstules Ziemassvētku vecītim. Pateicoties līdzcilvēku atbalstam un atsaucībai, katrs sapnis tiek piepildīts. 2021. gadā Labdarības fonds "Bērnu rīts" saņēma Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā "Par ieguldījumu Latvijas nākotnē".


Nataļja  Novikova, “LiveIntegro” biedrības valdes locekle
Nataļja ir “LiveIntegro” biedrības dibinātāja un valdes locekle. Biedrība nodarbojas ar bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem iesaistīšanu para sportā un citās nodarbībās, kā arī ar dažāda veida labdarības pasākumu rīkošanu. 2020.gadā šīs darbs bija ļoti augsti novērtēts – biedrība saņēma balvu Brīvprātīgais 2020. Nataļja par savu atbalsta programmu bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem Covid laikā saņēma Balvu Cilvēka Izaugsmei nominācijā “Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē”. Nataļja ir labākā ratiņtenisiste Latvijas vēsturē, pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un iemaņas gan sportā, gan citās jomās un iegūto pieredzi tagad nodod arī bērniem ar invaliditāti, viņa ir arī biedrības Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība līdzdibinātāja un prezidente. 
Miks Celmiņš, kustības #vieglipalīdzēt pārstāvis, Fonda “Make Room” vadītājs Latvijā
Covid-19 laikā Miks iesaistījās kustībā “Paliec mājās = viegli palīdzēt” Miks, lai uzsāktu iniciatīvu “Atbalsts medicīnas darbiniekiem”, piesaistot sociāli atbildīgus uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, kas nodrošināja enerģijas pakas, bezmaksmas auto nomu, degvielu un citas noderīgas preces un pakalpojumus medicīnas darbiniekiem Latvijā.
Ikdienā Miks ir sociālo inovāciju projektu vadītājs, atbalstot nevalstiskās organizācijas, sociālos uzņēmējus, aktīvistus, veidot ilgtspējīgus risinājumus sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā, ne tikai Latvijā, bet arī “Make Room” pārstāvniecībās Itālijā, Rumānijā, Indijā.
Elīna Tolmačova, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja 
Elīna no 2016.gada ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja, kurā darba ikdiena ir saistīta ar veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumiem. Amatu pienākumu izpilde nav iedomājama bez komunikācijas ar dažādām juridiskām un fiziskām personām. Liela daļa no tām pārstāv nevalstisko sektoru un savas jomas entuziastus. Elīna ļoti novērtē cilvēkus, kuri par prioritāti izvirza sava darba rezultātu un kuru virzošā vēlme ir uzlabot līdzcilvēku ikdienu dažādās jomās. 2020. gadā Elīna saņēma Balvu Cilvēka Izaugsmei nominācijā “Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā”.
Tamāra Krēsliņa, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja resocializācijas jomā (līdzgaitnieks)
Tamāra labprāt dalās ar savas dzīves pieredzi un zināšanām, kuras ieguvusi darbojoties NVO ar daudzbērnu ģimenēm un ģimēnem, kur aug bērni ar īpašām vajadzībām. Jau vairak kā 10 gadus Tamāra darbojas cietumos kā brīvprātīgā un Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja resocializācijas jomā (līdzgaitnieks). 2020. gadā Tamāra saņēma Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā “Par sociālo atbildību”.

 
  Atis Ķeņģis, biedrības "Piedzīvojuma Gars" valdes loceklis

Atis Ķeņģis ir nacionāla mēroga jauniešu organizācijas, biedrības "Piedzīvojuma Gars" valdes loceklis, treneris un koučs. "Piedzīvojuma Gars" vīzija ir ''Izcils Cilvēku un Dabas Kopdarbs''. Biedrības mērķi ir daudzpusīgi attīstīt jauniešus Latvijā, pasaulē kopumā, apvienot piedzīvojumu meklētājus un ar tiem kopā veidot Piedzīvojumu un pieredzes izglītības kultūru Latvijā. 2021. gadā "Piedzīvojuma Gars" saņēma Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā "Par izcilu ieguldījumu izglītībā".

 Rudīte Krūmiņa, biedrības "Ieva" dibinātāja un vadītāja, Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas vadītāja
Rudīte ir projektu, atbalsta un labdarības akciju  vardarbībā  cietušajām sievietēm un bērniem  organizētāja. Ģimenes un bērnu tiesību eksperte. Biedrība “Ieva” izveidota, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības, tā ir pirmā šāda veida organizācija tieši Latgalē. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados Rudīte vairāk kā 10 gadu garumā organizējusi dažādas labdarības akcijas un projektus. 2021. gadā Rudīte saņēmusi Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā "Par sociālo atbildību un filantropiju".