Vērtēšana

Pieteikumus 2023. gadā izskatīs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir partneru organizāciju un citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kā arī iepriekšējo gadu laureāti.

Pretendentus balvai "Cilvēka izaugsmei" vērtēs sekojoša žūrija

Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore un EEZ/Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" padomes priekšsēdētāja

Kristīne ir LPA direktore, ar pieredzi pilsoniskās sabiedrības un biznesa sektoros. Tic, ka vērtīborientēta un sistemātiski sakārtota organizācija ir priekšnosacījums kvalitātei, ilgtspējai un izaugsmei, lai spētu veiksmīgi īstenot misiju.  Kristīne nacionālā un starptautiskā līmenī pārstāv kopējās pilsoniskās sabiedrības intereses, kas balstās demokrātisko vērtību, cilvēktiesību un labas pārvaldības principos; sniedz atbalstu organizācijām juridiskos, vadības, labas pārvaldības,  sabiedriski politisko procesu jautājumos. Publikāciju autore par publiskās pārvaldes un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem. Ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē un profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē.


Iris Willey, ASV vēstniecības Latvijā kultūras lietu eksperte
Irisa vada ASV vēstniecības pilsoniskās sabiedrības un izglītības programmas, grantus un apmaiņas programmas. Viņa ir no Merilendas.
  Māra Sīmane, Valsts Kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības plānošanas nodaļas konsultante
Māra Sīmane strādājusi ar dažādu stratēģisko sistēmu ieviešanu valsts pārvaldē kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, t.sk. ārvalstu palīdzības koordināciju, valsts pārvaldes reformu, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu (koordinēja pirmās programmas izstrādi), iekšējā audita ieviešanu pārvaldē, uc. Kopš 2014.gada Māra strādā Pārresoru koordinacijas centrā – darbā ar Nacionālā attīstības plāna Cilvēka drošumspējas stiprināšanas prioritāti. Māra no 2006.-2011. gada vadīja Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS) - organizāciju, kas apvieno nevalstiskās organizācjias, kas nodarbojas ar attīstības sadarbību un attīstības izglītību.
Hamid Ladjevardi, American Baltic Investments priekšsēdētājs
Hamids Ladjevardi ir nevalstisko organizāciju - Latvijas Audžuģimeņu apvienība un Kids First Fund padomes loceklis, kuras darbojas bērnu labklājības veicināšnas jomā. Pirms tam viņš bija pirmā privātā fonda Baltijas valstīs - Baltijas fonda 1, L.P.,  kurš dibināts 1994. gadā, līdzdibinātājs un vadītājs. Viņš ir aktīvi iesaistījies investīciju projektos Baltijas valstīs kopš 1991. gada beigām. Kalifornijas universitātē Hamids Ladjevardi ir ieguvis ekonomikas un politikas zinātņu bakalaura grādus un pēc tam ieguvis MBA Hārvardas Biznesa skolā. Hamids Ladjevardi ir ASV-Baltijas fonda līdzpriekšsēdētājs, kas veicina demokrātiju, brīvo tirgu, ieguldījumu kultūras apmaiņai ar Baltijas valstīm.

Jaroslava Tomaševiča, Labdarības fonda “Bērnu rīts” valdes locekle

Jaroslava Tomaševiča ir Labdarības fonda “Bērnu rīts” vadītāja un valdes locekle, kuras sirdslieta jau 16 gadus ir atbalstīt bez vecāku apgādības palikušos bērnus un bāreņus. Fonds atbalsta bērnus visā Latvijā – gan organizējot tiem dažāda veida pasākumus, gan arī iegādājoties nepieciešamās lietas. “Bērnu rīts” lielākā ikgadējā akcija “Ar sirdi” norisinās gada beigās un tās ietvaros bērni no ārpusģimenes aprūpes iestādēm, kā arī audžuģimenēm raksta vēstules Ziemassvētku vecītim. Pateicoties līdzcilvēku atbalstam un atsaucībai, katrs sapnis tiek piepildīts. 2021. gadā Labdarības fonds "Bērnu rīts" saņēma Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā "Par ieguldījumu Latvijas nākotnē".

Atis Ķeņģis, biedrības "Piedzīvojuma Gars" valdes loceklis

Atis Ķeņģis ir nacionāla mēroga jauniešu organizācijas, biedrības "Piedzīvojuma Gars" valdes loceklis, treneris un koučs. "Piedzīvojuma Gars" vīzija ir ''Izcils Cilvēku un Dabas Kopdarbs''. Biedrības mērķi ir daudzpusīgi attīstīt jauniešus Latvijā, pasaulē kopumā, apvienot piedzīvojumu meklētājus un ar tiem kopā veidot Piedzīvojumu un pieredzes izglītības kultūru Latvijā. 2021. gadā "Piedzīvojuma Gars" saņēma Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā "Par izcilu ieguldījumu izglītībā".

Rudīte Krūmiņa, biedrības "Ieva" dibinātāja un vadītāja, Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas vadītāja
Rudīte ir projektu, atbalsta un labdarības akciju  vardarbībā  cietušajām sievietēm un bērniem  organizētāja. Ģimenes un bērnu tiesību eksperte. Biedrība “Ieva” izveidota, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības, tā ir pirmā šāda veida organizācija tieši Latgalē. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados Rudīte vairāk kā 10 gadu garumā organizējusi dažādas labdarības akcijas un projektus. 2021. gadā Rudīte saņēmusi Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā "Par sociālo atbildību un filantropiju".

Baiba Ziemele,  biedrības "Latvijas Reto slimību alianse" un " Latvijas Pacientu organizāciju tīkls" dibinātāja, Latvijas Hemofilijas biedrības vadītāja

Baiba Ziemele aktīvi iesaistās pacientu interešu aizstāvībā Latvijā un starptautiski. Kopš 2009. gada vada Latvijas Hemofilijas biedrību, izveidoja un vadīja Latvijas Reto slimību aliansi, un 2018. gadā izveidoja Latvijas Pacientu organizāciju tīklu, kur dažādas pacientu organizācijas veido vienotu pacientu balsi. 2022. gadā Baiba saņēma Balvu Cilvēka Izaugsmei nominācijā “Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā”.

Rojs Puķe, (kulinārijas blogeris),  divu recepšu grāmatu autors un projektu "Laba soma" un "Uztura Akadēmija" izveidotājs

Rojs Puķe (kulinārijas blogeris) divu recepšu grāmatu autors, trīspadsmit gadu vecumā aizsāka savu pirmo labdarības kampaņu, lai palīdzētu mazajam Markusam un par šīm aktivitātēm saņēma titulu "Latvijas lepnums"! 2020. un 2021.gadā Rojs saņēma Latvijas Republikas Tiesībsarga gada balvas. 2020.un 2021.gadā Rojs tika iekļauts prestižā biznesa žurnāla "Forbes" sarakstā "30 līdz 30" un ir līdz šim jaunākais šī saraksta dalībnieks Latvijā. Rojs ir izveidojis divus projektus "Laba soma" un "Uztura Akadēmija", kuri paši sevi ne tikai uztur, bet arī nopelna līdzekļus, lai palīdzētu bērniem ar īpašām vajadzībām. 2022. gadā Rojs saņēma Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā “Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē”.

Eva Viļķina, biedrības "Cerību spārni" valdes priekšsēdētāja

Eva Viļķina ir sociālā uzņēmuma "Visi var!" pārstāve, kura darbojas biedrībā "Cerību spārni" kā valdes priekšsēdētāja. Sociālais uzņēmums "Visi var!" ir dibināts 2018. gadā ar mērķi veicināt personu ar  invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātību. Peļņa no ienākumiem tiek ieguldīta labdarības projektu un sociālā atbalsta īstenošanai, jaunu darba vietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Uzņēmums ir vieta, kur daudzi cilvēki, jo īpaši tie, kuri invaliditāti ieguvuši dzīves laikā, sapratuši, kā pieņemt jauno situāciju, atraduši jaunas nodarbes un aizraušanās ne tikai hobija līmenī, bet arī apguvuši jaunu arodu.2022. gadā sociālais uzņēmums "Visi var!" saņēma Balvu Cilvēka Izaugsmei nominācijā “Par sociālo atbildību un filantropiju".

 
Iveta Pokromoviča, biedrības "Tīne" un "Express Yourself" valdes priekšsēdētāja un biedrības "Salaspils uzņēmēju biedrība" valdes locekle

Iveta Pokromoviča aktīvi darbojas nevalstiskajā sektorā kā brīvprātīgā. Viņa ir valdes priekšsēdētāja biedrībai “Tīne” un biedrībai “Express Yourself” , kā arī valdes locekle Salaspils uzņēmēju biedrībā. Iveta jau apmēram 20 gadus darbojas ar jauniešiem, lai veicinātu viņu neformālo izglītību. Iveta kopā ar domubiedriem izveidoja jauniešu biedrību Express Yourself (2013), kur darbojas kā brīvprātīgā. Jauniešiem ir iespēja apgūt dažādas prasmes un iemaņas caur neformālām apmācības metodēm, veikt brīvprātīgo darbu. 2022. gadā Iveta saņēma Balvu Cilvēka izaugsmei nominācijā "Par izcilu ieguldījumu izglītībā".