Vērtēšana

Pieteikumus 2021. gadā izskatīja žūrijas komisija, kuras sastāvā ir partneru organizāciju un citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kā arī iepriekšējo gadu laureāti.

Pretendentus uz balvu "Cilvēka izaugsmei" vērtē sekojoša žūrija

Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore un EEZ/Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" padomes priekšsēdētāja

Kristīnei ir vairāk kā 8 gadu pieredze pilsoniskās sabiedrības sektorā. Kristīne pārstāv kopējās pilsoniskās sabiedrības intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām, pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī; nodrošina pilsoniskās sabiedrības līdzdalības kvalitātes uzraudzību un praksi publiskajā pārvaldē, kā arī sniedz konsultācijas, apmācības un cita veida atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām juridiskos, vadības, labas pārvaldības, sabiedriski politisko procesu jautājumos. Publikāciju autore par publiskās pārvaldes un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem. Ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē un profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē.

  Ričards Damstra, ASV vēstniecība Rīgā
Ričards Damstra ir ASV vēstniecības Latvijā Preses un kultūras nodaļas vadītājs, kurš ir atbildīgs par komunikāciju, kultūras un izglītības programmām, informēšanas, apmaiņas programmām un attiecībām ar presi. Iepriekš viņš bija diplomāts Ungārijā, Bulgārijā, Ukrainā, Kazahstānā un Vašingtonā. Viņš ir no Grand Rapids, Mičiganas štatā.
  Māra Sīmane, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultante
Māra Sīmane ir konsultante Ministru prezidentes paspārnē esošajā Pārresoru koordinācijas centrā. Māras pārziņā ir Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 prioritāte "Cilvēka drošumspējas stiprināšana". Viņa bija galvenā redaktore "Latvija. Pārskats par Tautas attīstību. Cilvēkdrošība.", kas ieguva Apvienoto Nāciju balvu par izcilību tautas attīstības inovācijās 2004.gadā un ir izstrādājusi pirmo ziņojumu par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā. Māra no 2006.-2011. gada vadīja Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS) - organizāciju, kas apvieno nevalstiskās organizācjias, kas nodarbojas ar attīstības sadarbību un attīstības izglītību.
Hamid Ladjevardi, American Baltic Investments priekšsēdētājs
Hamids Ladjevardi ir nevalstisko organizāciju - Latvijas Audžuģimeņu apvienība un Kids First Fund padomes loceklis, kuras darbojas bērnu labklājības veicināšnas jomā. Pirms tam viņš bija pirmā privātā fonda Baltijas valstīs - Baltijas fonda 1, L.P.,  kurš dibināts 1994. gadā, līdzdibinātājs un vadītājs. Viņš ir aktīvi iesaistījies investīciju projektos Baltijas valstīs kopš 1991. gada beigām. Kalifornijas universitātē Hamids Ladjevardi ir ieguvis ekonomikas un politikas zinātņu bakalaura grādus un pēc tam ieguvis MBA Hārvardas Biznesa skolā. Hamids Ladjevardi ir ASV-Baltijas fonda līdzpriekšsēdētājs, kas veicina demokrātiju, brīvo tirgu, ieguldījumu kultūras apmaiņai ar Baltijas valstīm.
Agnese Kviese, centra “Brīnumiņš” valdes locekle
Agnese Kviese ir centra "Brīnumiņa" radītāja un valdes locekle, kuras sirds aicinājums ir sniegt atbalstu īpašajiem bērniem un viņu vecākiem. Viņa centru vada jau 17 gadus un tā darbība ir vērsta, lai paredzētu ikvienai ģimenei, kurā aug bērniņš ar īpašām vajadzībām, spētu saņemt maksimālo atbalstu. Centrs “Brīnumiņš” darbojas Talsos un kurā katrs darbinieks spēj mīlēt, pieņemt un palīdzēt ikvienam "Brīnumiņa" apmeklētājam.  Centra straujā attīstība notiek, pateicoties nemitīgai vēlmei palīdzēt.

Nataļja  Novikova, “LiveIntegro” biedrības valdes locekle
Nataļja ir “LiveIntegro” biedrības dibinātāja un valdes locekle. Biedrība nodarbojas ar bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem iesaistīšanu para sportā un citās nodarbībās, kā arī ar dažāda veida labdarības pasākumu rīkošanu. 2020.gadā šīs darbs bija ļoti augsti novērtēts – biedrība saņēma balvu Brīvprātīgais 2020. Nataļja par savu atbalsta programmu bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem Covid laikā saņēma Balvu Cilvēka Izaugsmei nominācijā “Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē”. Nataļja ir labākā ratiņtenisiste Latvijas vēsturē, pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un iemaņas gan sportā, gan citās jomās un iegūto pieredzi tagad nodod arī bērniem ar invaliditāti, viņa ir arī biedrības Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība līdzdibinātāja un prezidente. 
Miks Celmiņš, kustības #vieglipalīdzēt pārstāvis, Fonda “Make Room” vadītājs Latvijā
Covid-19 laikā Miks iesaistījās kustībā “Paliec mājās = viegli palīdzēt” Miks, lai uzsāktu iniciatīvu “Atbalsts medicīnas darbiniekiem”, piesaistot sociāli atbildīgus uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, kas nodrošināja enerģijas pakas, bezmaksmas auto nomu, degvielu un citas noderīgas preces un pakalpojumus medicīnas darbiniekiem Latvijā.
Ikdienā Miks ir sociālo inovāciju projektu vadītājs, atbalstot nevalstiskās organizācijas, sociālos uzņēmējus, aktīvistus, veidot ilgtspējīgus risinājumus sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā, ne tikai Latvijā, bet arī “Make Room” pārstāvniecībās Itālijā, Rumānijā, Indijā.
Elīna Tolmačova, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja 
Elīna no 2016.gada ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja, kurā darba ikdiena ir saistīta ar veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumiem. Amatu pienākumu izpilde nav iedomājama bez komunikācijas ar dažādām juridiskām un fiziskām personām. Liela daļa no tām pārstāv nevalstisko sektoru un savas jomas entuziastus. Elīna ļoti novērtē cilvēkus, kuri par prioritāti izvirza sava darba rezultātu un kuru virzošā vēlme ir uzlabot līdzcilvēku ikdienu dažādās jomās. 2020. gadā Elīna saņēma Balvu Cilvēka Izaugsmei nominācijā “Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā”.
Tamāra Krēsliņa, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja resocializācijas jomā (līdzgaitnieks)
Tamāra labprāt dalās ar savas dzīves pieredzi un zināšanām, kuras ieguvusi darbojoties NVO ar daudzbērnu ģimenēm un ģimēnem, kur aug bērni ar īpašām vajadzībām. Jau vairak kā 10 gadus Tamāra darbojas cietumos kā brīvprātīgā un Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja resocializācijas jomā (līdzgaitnieks). 2020. gadā Tamāra saņēma Balvu Cilvēka Izaugsmei nominācijā “Par sociālo atbildību”.