Kategorijas

Balva cilvēka izaugsmei tiek piešķirta četrās kategorijās, akcentējot ilgtermiņa ieguldījumus šādās jomās:

 1. Par sociālo atbildību un filantropiju
  Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas un finanšu resursus.

 2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā
  Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.

 3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā
  Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības jomā.

 4. Par ieguldījumu Latvijas nākotnē
  Par bērnu un jauniešu labklājības un veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas un stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Kā arī var tikt piešķirta viena žūrijas specbalva par izcilu ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Specbalvu rekomendē žūrijas komisija par īpašiem sasniegumiem cilvēka izaugsmē, bet kura, iespējams, nekvalificējas noteiktajām četrām balvas kategorijām.

Sīkāk par vērtēšanas vadlīnijām un kategorijām.