Laureāti 2021

Kategorijā par sociālo atbildību un filantropiju balvu saņēma Rudīte Krūmiņa, ģimenes tiesību eksperte, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības “Ieva” dibinātāja, kā arī biedrības “Riteneitis” dibinātāja un lektore. Biedrība “Ieva” izveidota, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības, tā ir pirmā šāda veida organizācija tieši Latgalē. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados Rudīte vairāk kā 10 gadu garumā organizējusi dažādas labdarības akcijas un projektus.


Kategorijā par izcilu ieguldījumu izglītībā balvu saņēma biedrība “Piedzīvojumu gars”. Biedrība kopš 2011.gada aktīvi strādā jauniešu izglītošanā, izmantojot neformālās izglītības un pieredzes izglītības metodes. Biedrība aktīvi sadarbojas ar skolām un klasēm, lai veicinātu komunikācijas, sadarbības, uz vērtībām balstītas līderības, un citas prasmes, palīdzot jauniešiem pilnvērtīgāk iekļauties sabiedrībā.


Kategorijā par izcilu ieguldījumu veselībā balvu saņēma biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis. Māris vada Rīgas pilsētā lielāko nevalstisko organizāciju, kura sniedz sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” rūpējas par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, risina viņu problēmas un veicina šo cilvēku integrāciju sabiedrībā.


Kategorijā par ieguldījumu Latvijas nākotnē balvu saņēma labdarības fonds "Bērnu rīts". Organizācija sadarbojas vairāk kā ar 30 bērnu namiem, sociālās aprūpes centriem, atbalsta un krīzes centriem, kā arī sabiedriskajām organizācijām visā Latvijā. Fonds strādā lai uzlabotu bāreņu un smagi slimo bērnu dzīves kvalitāti, organizējot izglītojošus un izklaidējošus pasākumus bērnu namu un sociālo aprūpes centru audzēkņiem, un nodrošinot šīs iestādes ar nepieciešamām lietām un aprīkojumu, kuru nenodrošina valsts finansējums.