Laureāti 2019

Balvu par sociālo atbildību saņēma Līga Uzulniece, „Eņģeļa pasts” izveidotāja, kura ir apzinājusi visus Latvijas valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) klientus, izzinājusi katra individuālos sapņus un izveidojusi īpašu interneta platformu plašākai sabiedrības iesaistei. Līga brīvprātīgi un pēc savas iniciatīvas ir uzņēmusies darīt labus darbus,  savienojot divas sabiedrības daļas – ārpus mūsu ikdienas redzamos, VSAC dzīvojošos cilvēkus ar ikdienā aizņemtajiem, tādējādi noorganizējot vairāk nekā 7000 Ziemassvētku dāvanu saņemšanu visā Latvijā. „Eņģeļa pasts” šogad noritēs jau  ceturto gadu.


Balvu par izcilu ieguldījumu izglītībā saņēma Solveiga Medne, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas direktore. 2015. gadā dibinātā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte un kurā Latvijas talantīgākie skolēni var padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, lai sagatavotos inženierzinātņu studijām.


Balvu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā saņēma Agnese Kviese, Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš" izveidotāja. Centra darbs sākās 2006. gadā kā grūtnieču un jaundzimušo nodarbību vieta, taču vēlāk tas sāka piedāvāt nodarbības dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem. Pēc dažiem gadiem centrs aizsāka atbalsta eņģeļu programmu bērniem ar funkcionālām vajadzībām.


Balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē saņēma Ilze Paleja, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore. Asociācija izveidojusi 2 SOS bērnu ciematus, SOS jauniešu māju, trīs SOS Ģimeņu atbalsta centrus un piecus Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus “Airi vecākiem”, sniedzot atbalstu daudziem simtiem bērnu un ģimeņu. SOS ģimenēs un jauniešu mājā šobrīd aug 140 bērni un jaunieši, kuri zaudējuši savu bioloģisko vecāku aprūpi. Atbalsta centru īstenotajās programmās 2018. gadā palīdzību saņēmuši vairāk kā 900 bērni un viņu ģimenes.