Labvēļi


Piedāvājam jūsu uzņēmumam ekskluzīvu iespēju kļūt par balvas Cilvēka izaugsmei atbalstītāju. Balvu konkursa programmas finansiāla atbalstīšana dos iespēju jūsu uzņēmumam iegūt augsta līmeņa redzamību vietējā un starptautiskā līmeņa uzņēmēju vidū, kā arī iespēju popularizēt sava uzņēmuma ieguldījumu sociālajā atbildībā un ilgtspējīgā cilvēka attīstībā. Balvu konkurss tiks plaši atspoguļots plašsaziņas līdzekļos.

Jūsu finansiālais atbalsts segs izmaksas, kas saistītas ar balvu fondu izveidi uzvarētājiem, kā arī apbalvošanas ceremonijas organizēšanu. Sīkāka informācija par sponsorēšanas iespējām 2023.gadā sekos.

Sponsori un atbalstītāji

Partneri