Vadlīnijas

Konkursa pieteikumi iesniedzami četrās balvu nominācijās, akcentējot ilgtermiņa ieguldījumu cilvēka izaugsmē tādās jomās kā sociālā atbildība, mūžizglītība, izglītība un prakse, veselības aprūpe un bērnu labklājības veicināšana:

Balva par sociālo atbildību un filantropiju

Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas un finanšu resursus.

Balva par izcilu ieguldījumu izglītībā

Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem visa mūža garumā.

Balva par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā

Par veselīgas dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības jomā. 

Balva par ieguldījumu Latvijas nākotnē

Par bērnu un jauniešu labklājības un veselīgas attīstības sekmēšanu, kā arī mīlošas un stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Informācija par balvu konkursa vadlīnijām ir pieejama šeit.