“Balva Cilvēka izaugsmei” apbalvošana 2022

22. septembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā apbalvoja četrus “Balvas cilvēka izaugsmei” 2022.gada laureātus, godinot cilvēkus un organizācijas, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu veicinājuši sabiedrības labklājību, un ar degsmi ilggadīgi strādā, lai stiprinātu cilvēkus, būtu atbalsta punkts grūtākās dzīves situācijās. Pateicības vārdus laureātiem veltīja balvas organizatori un atbalstītāji – Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, ASV vēstnieks Latvijā Džons L. Kārvails un balvu konkursa žūrijas loceklis Hamids Ladjevardi.


Kā ik gadu, arī šoreiz ceremonijā laureāti saņēma tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru “Asns”, kas ir stilizēta jaunietes figūra, kas simbolizē pavasara saules pamodinātu asnu – trauslu, bet vienlaikus enerģijas piepildītu, kas tiecas augšup pie saules. Asns arī iemieso ideju par to, ka lielu pārmaiņu sākums var sākties ar mazumiņu. Savā uzrunā K. Zonberga pauda: "Asns šogad man personīgi saistās arī ar akciju Ukrainas atbalstam “Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu”, kuras ietvaros iedzīvotājus aicinājām sēt saulespuķes, lolot asniņus un kopā gaidīt labāku nākotni. Maijā, tepat uz AB dambja, pie lielā Latvijas karoga, notika kopīga saulespuķu dobju veidošana, kur ikviens varēja iestādīt sevis izloloto asniņu. Tas bija iemesls, kādēļ mēs šogad izvēlējāmies ceremoniju rīkot šeit – saulespuķu tuvumā un nemainīgi ar atbalstu sirdīs un darbos Ukrainai."

ASV vēstnieks Latvijā Džons L. Kārvails savā runā pauda, ka "ASV vēstniecība ir pagodināta atbalstīt šo nozīmīgo iniciatīvu. Mēs esam atbalstījuši "Balva Cilvēka izaugsmei" astoņus gadus, bet šī gada "Balva Cilvēka izaugsmei" ir īpaša, jo šogad mēs atzīmējam arī ASV un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadi – šis ir bijis kopīgu demokrātijas, brīvības un suverenitātes vērtību gadsimts."

Kategorijā par sociālo atbildību un filantropiju balvu saņēma sociālais uzņēmums "Visi var!", kas dibināts 2018. gadā ar mērķi veicināt personu ar invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātību. Peļņa no ienākumiem tiek ieguldīta labdarības projektu un sociālā atbalsta īstenošanai, jaunu darba vietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Uzņēmums ir vieta, kur daudzi cilvēki, jo īpaši tie, kuri invaliditāti ieguvuši dzīves laikā, sapratuši, kā pieņemt jauno situāciju, atraduši jaunas nodarbes un aizraušanās ne tikai hobija līmenī, bet arī apguvuši jaunu arodu.

Kategorijā par izcilu ieguldījumu izglītībā balvu saņēma Iveta Pokromoviča, kura aktīvi darbojas nevalstiskajā sektorā kā brīvprātīgā. Viņa ir valdes priekšsēdētāja biedrībai “Tīne” un biedrībai “Express Yourself”, kā arī valdes locekle Salaspils uzņēmēju biedrībā. Iveta jau apmēram 20 gadus darbojas ar jauniešiem, lai veicinātu viņu neformālo izglītību. Iveta kopā ar domubiedriem izveidoja jauniešu biedrību Express Yourself (2013), kur darbojas kā brīvprātīgā. Jauniešiem ir iespēja apgūt dažādas prasmes un iemaņas caur neformālām apmācības metodēm, veikt brīvprātīgo darbu. Iveta ir kā mentors, kā vecākais draugs, kurai jaunieši labprāt uzticas.

Kategorijā par izcilu ieguldījumu veselībā balvu saņēma Baiba Ziemele, kura aktīvi iesaistās pacientu interešu aizstāvībā Latvijā un starptautiski. Viņa jau daudzus gadus vada Latvijas Hemofilijas biedrību, kā arī Latvijas Reto slimību aliansi, un 2018. gadā izveidoja Latvijas Pacientu organizāciju tīklu. Baiba ir Latvijas pacientu balss arī Veselības ministrijas Veselības nozares stratēģiskajā padomē un pārstāv nevalstiskā sektora intereses NVO/Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē.

Kategorijā par ieguldījumu Latvijas nākotnē balvu saņēma Rojs Puķe. Rojs trīspadsmit gadu vecumā aizsāka savu pirmo labdarības kampaņu, lai palīdzētu mazajam Markusam un par šīm aktivitātēm saņēma titulu "Latvijas lepnums"! Taču Rojs neapstājās un turpina veidot sociālus projektus, lai palīdzētu bērniem ar īpašām vajadzībām. Rojs iesaistās arī palīdzības sniegšanā Ukrainas kara bēgļiem. Rojs ir izveidojis domu biedru grupu, kuras galvenais mērķis, radīt bēgļu ģimenēm pārliecību, ka viņi šeit ir gaidīti un organizē šīm ģimenēm dažāda mēroga pasākumus, kuros pats kā kulinārijas blogeris gatavo un māca gatavot bērniem. Rojs ir izveidojis divus projektus, kuri veiksmīgi darbojas arī šodien! "Laba soma" un "Laba maize". Rojs izveidoja šos projektus, kuri paši sevi ne tikai uztur, bet arī nopelna līdzekļus, lai palīdzētu bērniem ar īpašām vajadzībām.

Balvas laureātus apbalvoja ar Goda diplomu un balvu – stilizētu skulptūru „Asns”.

Sociālais uzņēmums "Visi var!" par savu darbu saņēma arī žūrijas locekļa Hamida Ladjevardi speciālbalvu.  

“Balva cilvēka izaugsmei” ir 2014. gadā aizsākts balvu konkurss, kuru organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ilgaddējs konkursa sponsors Hamids Ladjevardi.