“Balva Cilvēka izaugsmei” apbalvošana 2020

10. decembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā apbalvoja piecus “Balvas cilvēka izaugsmei” 2020.gada laureātus, godinot cilvēkus un organizācijas, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu veicinājuši sabiedrības labklājību, un ar degsmi ilggadīgi strādā, lai stiprinātu cilvēkus, būtu atbalsta punkts grūtākās dzīves situācijās. Pateicības vārdus laureātiem veltīja gan balvas organizatori – Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un ASV vēstnieks Latvijā Džons L. Kārvails, gan arī vairākas valsts augstākās amatpersonas, tostarp arī Valsts prezidents Egils Levits.


K. Zonberga uzrunā pauda, ka “Balva Cilvēka izaugsmei pasniegšanas ceremonija mums, konkursa organizatoriem, sniedz iespēju pateikties par ieguldījumu līdzcilvēku un valsts labā. Jeb šī ir iespēja pateikt “Paldies!”, kas šķiet pašsaprotami, taču ikdienā šī šķietami vienkāršā vārda būtiskā nozīme mēdz tikt piemirsta”.

ASV vēstnieks Latvijā Džons L. Kārvails papildina, ka “Vēlos pateikties Latvijas Pilsoniskajai aliansei par neizmērojamo darbu, kas paveikts, lai organizētu “Balvu cilvēka izaugsmei” un izceltu iedvesmojošus cilvēkus, kuri uzlabojuši savu līdzcilvēku dzīves. Šobrīd vairāk kā citkārt mums jāiedrošina sabiedrība kļūt iecietīgākiem un labsirdīgākiem”.

Balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē saņēma Natalja Novikova, kura jau desmit gadus, atrodoties ratiņkrēslā, radusi iespēju palīdzēt citiem – nodibinot labdarības fondu “LiveIntegro”, kura mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti izglītību, kultūru, sportu, sociālo rehabilitāciju, arodapmācību, nodarbinātību, kā arī vides un informācijas pieejamību. Visvairāk fonds nodarbojas ar bērnu un jauniešu ar invaliditāti iesaistīšanu pāra sportā un citas aktivitātēs. Natālija 2019. gadā kļuva par Bērnu un jauniešu para sporta apvienības prezidenti un iniciēja unikālās attīstības programmas izstrādāšanu bērniem ar kustību traucējumiem.  Ar laureāta paveikto video formātā var iepazīties šeit.

Balva par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā tika pasniegta Elīnai Tolmačovai, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītājai. Elīna ir viena no tām sociāli atbildīgajām personām, kas dara vairāk nekā to paredz amata pienākumi. Laikā, kad valstī tika noteikta ārkārtējā situācija, Elīna nekavējoties iesaistījās ārkārtas situācijas – vīrusinfekcijas Covid-19 izplatības novēršanas profilaktiskajos pasākumos un profesionāli koordinējošā darbā – rūpējoties par savas pilsētas iedzīvotājiem un nedomājot par iespējamajiem draudiem, saskaroties ar potenciāli inficētām personām. Ar laureāta paveikto video formātā var iepazīties šeit.

Balvu par sociālo atbildību saņēma Tamāra Krēsliņa, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja resocializācijas jomā (līdzgaitnieks). Tamāra ikdienas darbā ar savu klātbūtni, dzīves pieredzi un zināšanām atbalsta jauniešus, kas izdarījuši likumpārkāpumus, palīdz viņiem risināt dažādus sociālās dabas jautājumus, kā arī iedvesmo apgūt jaunus brīvā laika pavadīšanas veidus, lai nākotnē jaunietis dzīvotu bez likumpārkāpumiem. Ja vismaz daži jaunieši turpina dzīvot bez likumpārkāpumiem, veidojot savas ģimenes, audzinot bērnus un mācot viņiem patiesās dzīves vērtības, tad tas ir noticis pateicoties sadarbībai ar līdzgaitnieci Tamāru Krēsliņu. Ar laureāta paveikto video formātā var iepazīties šeit.

Balva par izcilu ieguldījumu izglītībā šogad nonāca Ezeres pusē, pie amatnieka Alvida Pupša, aktīva sabiedriskās dzīves atbalstītāja savā pagastā. Alvids kopš 2015. gada vada biedrības “Mūsu ligzda” un Ezeres mazpulka “ASNI” organizētās bezmaksas kokamatniecības nodarbības, kurās bērni un jaunieši, kā arī viņu vecāki, vecvecāki un citi interesenti apgūst praktiskās iemaņas kokapstrādē, iemācās strādāt ar koku un izgatavot gan sev, gan publiskajā vidē noderīgas lietas. Ar laureāta paveikto video formātā var iepazīties šeit.

Šogad tika pasniegta arī īpaša Specbalva - “Par pašaizliedzīgu darbu Covid-19 negatīvo seku novēršanā”, kuru no Valsts prezidenta Egila Levita rokām saņēma brīvprātīgo kustība #paliecmājās (šobrīd “Viegli palīdzēt”). Brīvprātīgo kustība tika izveidota īsā laika posmā, martā, sākoties ārkārtas stāvoklim valstī. Kustība mobilizēja vairāk kā 800 brīvprātīgos visā Latvijā, piedāvājot palīdzību ikvienam riska grupā, pašizolācijā vai karantīnā esošam cilvēkam preču iegādei un citam būtiskam atbalstam, lai varētu palikt mājās. Ar speciāli izveidotas aplikācijas palīdzību tika radīta iespēja viegli kļūt par brīvprātīgo, kā arī lūgt palīdzību. Šī kustība ir unikāls un spilgts pierādījums Latvijas iedzīvotāju saliedētībai krīzes apstākļos un pašaizliedzībai, atbalstot tos, kam klājas grūtāk. Ar laureāta paveikto video formātā var iepazīties šeit.


Balvas laureātus apbalvoja ar Goda diplomu un balvu – stilizētu skulptūru „Asns”. Tāpat laureāti saņēma SIA "Skudras metropole” izveidotās "Nepieradinātās vakariņas" un našķu grozu no Maximas.

“Balva cilvēka izaugsmei” ir 2014. gadā aizsākts balvu konkurss, kuru organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā.

Pasākumu padarīja iespējamu sadarbības partneri, sponsori un atbalstītāji: Swedbank, Abbvie, Latvijas Finieris, Maxima un SEB banka.